Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF