Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp Tải xuống Tải xuống PDF