Quay trở lại chi tiết bài báo Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh Tải xuống Tải xuống PDF