Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng Tải xuống Tải xuống PDF