Quay trở lại chi tiết bài báo Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan) Tải xuống Tải xuống PDF