Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng Tải xuống Tải xuống PDF