[1]
Ngô, T.H. và Nguyễn, N.L. 2022. Vai trò tiên lượng của nồng độ Lactate và kiềm dư máu động mạch tại thời điểm vào viện sau bỏng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2022), 49-55. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2022.101.