[1]
Nguyễn, N.T., Lê, Q.C. và Nguyễn, T.B. 2022. Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 13-22. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.123.