[1]
Đặng, T.Q., Tống, Đức M. và Trần, K.C. 2022. Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 23-29. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.124.