[1]
Phạm , V.H. và Nguyễn, T.K. 2022. Đặc điểm albumin niệu và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 30-35. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.125.