[1]
Võ, V.H. và Nguyễn, V.Q. 2022. Cập nhật về thuyên tắc phổi. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 80-86.