[1]
Lê, H.T. 2022. Ketamine: Bằng chứng và sử dụng hiện nay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 87-95.