[1]
Trần, Q.H. và c.s. 2023. Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2023), 7–21. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.212.