[1]
Trần, Q.H., Trương, T.T.H. và Nguyễn, T.H. 2023. Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 4 2023), 7-21. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.212.