[1]
Trần, Đình H. và Hoàng, V.V. 2023. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 4 2023), 22-29. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.213.