[1]
Vũ, Q.V., Trần, V.A., Khổng, H.N., Tống, T.H., Hoàng, T.T. và Đỗ, T.Q. 2023. Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 4 2023), 30-37.