[1]
Trương, T.T.H., Nguyễn, T.M.H. và Hoàng, M.H. 2023. Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 4 2023), 45-60.