[1]
Trương, T.T.H. và c.s. 2023. Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2023), 38–53. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.215.