[1]
Trần, T.T.H., Nguyễn, T.H.G., Nguyễn, T.T., Trần, N.P.A. và Nguyễn, H.H. 2023. Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 4 2023), 61-66.