[1]
Trần, T.T.H. và c.s. 2023. Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2023), 54–59. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.216.