[1]
Ngô, T.H., Nguyễn, N.L., Nguyễn, H.A., Trần, Đình H., Trần, T.D.H. và Nguyễn, T.M.H. 2023. Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 13-19. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.245.