[1]
Tống, T.H., Đỗ, T.Q. và Vũ, Q.V. 2023. Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ tay sau bỏng điện cao thể. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 20-27. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.246.