[1]
Vũ, Q.K. và c.s. 2023. Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 39–45. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.248.