[1]
Đỗ, T.Q., Tống, T.H. và Vũ, Q.V. 2023. Kết quả bước đầu sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu “mỏng” trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn tay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 46-54. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.249.