[1]
Nguyễn, T.L. và c.s. 2023. Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 62–70. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.251.