[1]
Nguyễn, T.T.H. và Nguyễn, T.M.H. 2023. Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 71-79. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.252.