[1]
Đỗ, T.N.A. 2023. Đánh giá kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 80–94. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.253.