[1]
Nguyễn, T.H., Lương, Đình T. và Nguyễn, H.T. 2023. Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 95-104. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.254.