[1]
Hoàng, V.V., Trần, T.D.H. và Trương, T.T. 2023. Điều trị thành công bệnh nhân bỏng acid chromic có biến chứng tổn thương thận cấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 4 (tháng 8 2023), 105-113. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.255.