[1]
Vũ, Đ.H.H. và c.s. 2024. Kết quả điều trị khuyết tổ chức phần mềm bằng ghép da dày toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 25–29. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.256.