[1]
Nguyễn, T.D. và Phạm, M.Q. 2023. Nghiên cứu một số biến đổi cấu trúc vết thương mạn tính trên tiêu bản nhuộm H&E sau trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu tự thân. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 5 (tháng 10 2023), 64–72. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.264.