[1]
Nguyễn, H.P. và c.s. 2023. Đánh giá tình trạng cải thiện hô hấp sau can thiệp vật lý trị liệu hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân hạn chế vận động lâu ngày tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 5 (tháng 10 2023), 88–97. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.267.