[1]
Phan, Q.K. và Phạm, Q.A. 2024. Đánh giá kết quả điều trị loét cùng cụt bằng phẫu thuật chuyển vạt da cân ngẫu nhiên tại Bệnh viện Quân y 4. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 7–17. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.279.