[1]
Phùng, C.S. và c.s. 2024. Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương biovb membrane trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 7–17. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.280.