[1]
Phan, Q.A. và c.s. 2024. Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 47–55. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.281.