[1]
Phan, A. và c.s. 2024. Ứng dụng hút áp lực âm điều trị bỏng và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 96–101. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.282.