[1]
Nguyễn, N.T. 2024. Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 80–94. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.283.