[1]
Phạm, V.H. và c.s. 2024. Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 64–71. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.284.