[1]
Nguyễn, H.A. và c.s. 2024. Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 91–95. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.285.