[1]
Đỗ, V.T. và Nguyễn, V.P. 2024. Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 31–39. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.305.