[1]
Phạm, V.T. và Lê, V.T. 2024. Kết quả tạo hình khuyết ngón tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 40–46. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.306.