[1]
Ngô, N.T. và c.s. 2024. Sử dụng vạt sau tai để Phẫu thuật che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành tai (Những trường hợp lâm sàng). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 2 2024), 95–102. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.307.