[1]
Phạm, M.Q. và c.s. 2024. Đặc điểm hình thái vi thể và hóa mô miễn dịch tại vết thương mạn tính điều trị huyết tương giàu tiểu cầu tự thân. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 18–26. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.309.