[1]
Nguyễn, M.D. và c.s. 2024. Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 27–37. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.312.