[1]
Phan, T.D. và c.s. 2024. Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 38–56. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.314.