[1]
Nguyễn, N.T. 2024. Tổng quan các phương pháp điều trị rụng tóc do nội tiết tố. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 69–90. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.315.