[1]
Phan, T.D. và c.s. 2024. Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 4 2024), 102–108. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.316.