[1]
Trần, Đình H. và Nguyễn, N.L. 2022. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2022), 18-25. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2022.97.