(1)
Phan , T. T. T.; Vũ, Q. V.; Đỗ, T. Q.; Nguyễn, T. A.; Vũ, T. A. Sử dụng máy Xạ trị bề mặt (SRT-100) phối hợp với phẫu thuật Trong điều trị Ung Thư biểu Mô Tế bào vảy (Thông báo lâm sàng). yhthvb 2020, 51-55.