(1)
Đặng, T. Q.; Tống, Đức M.; Trần, K. C. Đặc điểm rối loạn Lo âu ở bệnh nhân bỏng Giai đoạn phục hồi chức năng. yhthvb 2022, 23-29.