(1)
Phạm , V. H.; Nguyễn, T. K. Đặc điểm Albumin niệu Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. yhthvb 2022, 30-35.