(1)
Ngô, T. H.; Nguyễn, N. L. Đặc điểm Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm Virus Viêm Gan B Và C. yhthvb 2022, 45-50.