(1)
Lê, H. T. Ketamine: Bằng chứng Và sử dụng hiện Nay. yhthvb 2022, 87-95.